Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

30-556 Kraków, ul. Wodna 4
tel. + 48 12 296 66 25,
faks + 48 12 296 66 24
W sprawach organizacyjnych:
Artur Guziak Tel.: 731 631 831
artur.guziak@hayes.com.plO konkursie!