Aktualne akcje
IDEA:

Pomysł na realizację projektu Dni Recyklingu (pierwotnie Dni Elektrorecyklingu) powstał w odpowiedzi na alarmujące dane statystyczne o ilości elektroodpadów zalegających na polskich wysypiskach. Niepokojące informacje o szkodliwym wpływie zużytych elektrourządzeń na środowisko naturalne, pesymistyczne prognozy na kolejne lata, zakładające systematyczny wzrost masy elektroodpadów o 5% rocznie oraz niewłaściwe praktyki w zakresie wyrzucania odpadów niebezpiecznych stały się bodźcem do zorganizowania akcji edukacyjnej o tematyce ekologicznej.

Głównym celem Dnie Elekrorecyklingu była edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należącego do grupy odpadów niebezpiecznych, które ze względu na obecność substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, wymagają właściwego zagospodarowania. Ze względu na duże powodzenie akcji rozszerzyliśmy tematykę o inne grupy odpadów zmieniając równocześnie nazwę z Dni Recyklingu.

W ramach Dni Recyklingu. na terenie wybranego miasta realizowane są działania o charakterze edukacyjnym, do których należą m.in. konkursy dla szkół (np. gra miejska), wystawy edukacyjne, koncerty, happeningi oraz inne niestandardowe projekty (np. prowokacja ekologiczna).

Pierwsza edycja projektu odbyła się w październiku 2012 roku we Wrocławiu. Akcja okazała się wielkim sukcesem. W efekcie Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu 2012 przyczyniły się do zwycięstwa Miasta Wrocławia w konkursie „Gmina przyjazna recyklingowi”. Od tego czasu zorganizowaliśmy kilkanaście akcji w różnych miastach Polski (Wrocław, Kraków, Warszawa, Nowy Targ, Nowy Sącz). Akcje realizowane są realizowane jest przy współpracy z lokalnymi władzami i placówkami edukacyjnymi.